Chemical Guys Wipe Out Surface Cleaner Spray 473ml

Chemical Guys Wipe Out Surface Cleaner Spray 473ml

Vanlig pris
225 kr
Salgspris
225 kr
Vanlig pris
På vei
Enhetspris
per 
Inkl Mva.

Wipe Out, en helt ny og meget brukervennlig kontrollspray og voks-stripper fra Chemical Guys.

Produktinformasjon
Chemical Guys Wipe Out er et helt nytt produkt i deres stadig større sortiment. Wipe Out er en bruker- og miljøvennlig kontrollspray for bruk under polering og rubbing.
Wipe Out fjerner og løser opp poleringsrester og oljer for å avdekke om det fortsatt er riper, swirls eller skader som trenger behandling.

Bruk av kontrollspray er faktisk noe av det viktigste man gjør ved polering og lakk-korrigering. Oljer og poleringsrester kan skjule mindre riper og swirls som vil kommer til syne senere. I tillegg hindrer disse oljene at vokser og forseglinger hefter seg godt nok til lakkoverflaten, levetiden til disse blir dermed vesentlig forringet.
Wipe Out er også en suveren spray dersom du ikke trenger å polere, men bare ønsker et nytt, friskt vokslag.

Wipe Out fjerner gamle vokser, glazer og forseglinger og forbereder overflaten for et nytt lag av din favorittvoks. Wipe Out er tilsatt spesielle glidere som hindrer mikroriper ved avtørking.

Selv om IPA (Isopropyl Alcohol) også fjerner oljer og poleringsrester, er disse ofte ikke glatte nok til å forhindre riper. Samtidig kan den tørke ut ubehandlet plast, gummi og vinyl.

Wipe Out er antistatisk, trygg mot plast, gummi og vinyl og den hjelper deg å få det perfekte grunnlaget for voks, glaze og forseglinger.
Bruksanvisning

1. Spray lett over området som skal «avfettes»
2. Tørk med en ren, tørr klut
3. Påfør valgt forsegling, glaze eller voks

Fare

Brannfarlige væsker

H225 Meget brannfarlig væske og damp

Advarsel

Alvorlig øyeskade/ øyeirritasjon

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon

Advarsel

Spesifikk målorgantoksisitet – enkelteksponering

H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet

Datablad