Gyeon Q²M WaterSpot

Gyeon Q²M WaterSpot

Vanlig pris
139 kr
Salgspris
139 kr
Vanlig pris
På vei
Enhetspris
per 
Inkl Mva.

Beskrivelse

Gyeon Q²M WaterSpot er en intensiv rengjører designet for å løse opp vannspotting og andre harde vann flekker på en sikker måte.Det er spesielt godt egnet for å gjenopprette silisiumbaserte coatinger som har blitt utsatt av vannflekker, spesielt i de første ukene etter påføring når de fremdeles skal herde og mest utsatt for slike skader.Ved å bruke en mild løsning av fosforsyre og metylalkohol, fjerner Gyeon Q²M WaterSpot vann flekker raskt og enkelt uten å forringe underliggende silisiumbaserte coating.Supplerende oljer sikrer at Gyeon Q²M WaterSpot kan tørkes av sikkert uten å ødelegge fersk lakk.


Hvordan å bruke

Gyeon Q²M WaterSpot er en ferdigblandet syrebasert løsning og bør derfor brukes forsiktig.For best resultat må du vaske og tørke bilen normalt og deretter arbeide på små seksjoner av gangen (det er trygt for bruk på alle utvendige flater), spray på vent noen sekunder og tørk det forsiktig ut med et SLSuper Buffing Håndkle.Når alle de berørte overflatene er behandlet, vask og tørk bilen normalt igjen.Legg merke til at i noen tilfeller kan mineralinnholdet i vannet etse underliggende karosseri og glass, noe som betyr at en synlig flekk blir igjen når mineralinnholdet er fjernet.Løsningen på dette problemet er å polere de berørte overflatene.

Fare

Etsende/irriterende for huden

H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne

Advarsel

Sensibiliserende ved innånding eller hudkontakt

H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon

Farlig for vannmiljøet

H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann

DATABLAD