NERTA ACTIVE DIAMOND FOAM PERFUMED  5 LITER (Forvask)
NERTA ACTIVE DIAMOND FOAM PERFUMED  5 LITER (Forvask)
  • Last inn bildet i Galleri-visningsprogrammet, NERTA ACTIVE DIAMOND FOAM PERFUMED  5 LITER (Forvask)
  • Last inn bildet i Galleri-visningsprogrammet, NERTA ACTIVE DIAMOND FOAM PERFUMED  5 LITER (Forvask)

NERTA ACTIVE DIAMOND FOAM PERFUMED 5 LITER (Forvask)

Vanlig pris
449 kr
Salgspris
449 kr
Vanlig pris
599 kr
Utsolgt
Enhetspris
per 
Inkl Mva.

PRODUKTBESKRIVELSE

NERTA Active Diamond Foam er et miljøvennlig og utrolig effektivt avfetting/skumprodukt som også er skånsom mot de aller fleste lakkbeskyttelser/Coatinger

Dette er godt kjent nedover i Europa, og flere i Norge har nå begynt å fatte inntresse for dette meget effektive produktet.

NERTA Active Diamond Foam kan brukes i skumkanon og som vanlig avfetting, normalt blandingsforhold er 5%(50ml produkt og en liter vann). Skummet henger utrolig lenge og bra, det har derfor en ekstremt bra effekt.

NERTA Active Diamond Foam egner seg også meget godt til plastikk og gummi rens, den er helt rå på dekksider 5-7% blanding, når det gjelder plast og vinyl så er den fenomenal der også, blandes kun 3-5 % for å få god effekt.

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)

 Advarsel - H315 Irriterer huden.
 Fare - H318 Gir alvorlig øyeskade.
P264 Vask … grundig etter bruk.
P280 Benytt vernehansker /verneklær/øyevern/ansiktsvern.
P302 + P35 VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann/...
P305 + P35 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.