NERTA SUPER WASH - 5 LITER (Skumforvask)
NERTA SUPER WASH - 5 LITER (Skumforvask)
  • Last inn bildet i Galleri-visningsprogrammet, NERTA SUPER WASH - 5 LITER (Skumforvask)
  • Last inn bildet i Galleri-visningsprogrammet, NERTA SUPER WASH - 5 LITER (Skumforvask)

NERTA SUPER WASH - 5 LITER (Skumforvask)

Vanlig pris
599 kr
Salgspris
599 kr
Vanlig pris
599 kr
Utsolgt
Enhetspris
per 
Inkl Mva.

NERTA SUPER WASH er et sterkt alkalisk og SUPERKONSENTRERT forvaskemiddel med en multifunksjonell virkning, er meget populær/godt egnet for vask av lastebiler.

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)

 Advarsel - H315 Irriterer huden.
 Fare - H318 Gir alvorlig øyeskade.
 Advarsel - H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P264 Vask … grundig etter bruk.