Shiny Garage Dekk Pakke

Shiny Garage Dekk Pakke

Vanlig pris
399 kr
Salgspris
399 kr
Vanlig pris
På vei
Enhetspris
per 
Inkl Mva.

Dekk Pakken Inneholder :

1x Shiny Garage Pure Black Tire Cleaner 1L

1x Shiny Garage Back2Black Polymer Tire Dressing 0,5L

1x Shiny Garage Bi-Color aplikator

 

Shiny Garage Pure Black Tire Cleaner 1L

FARE

Faresetninger: H302 Farlig ved svelging. H314 Gir alvorlige etseskader på huden og øyeskader.

Sikkerhetssetninger: P280 Bruk vernehansker / verneklær / øyevern / ansiktsbeskyttelse. P301 + P330 + P331

VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE indusere oppkast P303 + P361 + P353

VED HUDEN (eller håret): Fjern forurensede klær straks. Skyll / dusj huden med vann. P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser hvis dette enkelt kan gjøres. Fortsett å skylle

Datablad 

Norsk-Engelsk

Back2Black Polymer Tire Dressing 0,5L

Produktet er vurdert ikke merkepliktig i henhold til CLP

For Datablad se linken under.

Norsk-Engelsk