Shiny Garage Leather Kit Soft
Shiny Garage Leather Kit Soft
  • Last inn bildet i Galleri-visningsprogrammet, Shiny Garage Leather Kit Soft
  • Last inn bildet i Galleri-visningsprogrammet, Shiny Garage Leather Kit Soft

Shiny Garage Leather Kit Soft

Vanlig pris
249 kr
Salgspris
249 kr
Vanlig pris
249 kr
På vei
Enhetspris
per 
Inkl Mva.

PRODUKTBESKRIVELSE:

Med dette lærpleiemiddelet Soft (lett til tungt forurensning), rengjør og oppfrisk læret slik at det kan bli som nytt igjen.

Produktene er pakket i en elegant boks, noe som gjør den til en ideell gave.

Settet inkluderer:

-Leather mousse 150ml.

-Leather Cleaner Soft 150ml (Skinnrenseren kommer i en skumdispenserflaske).

-Microfiber applikator

-Skinnbørste

-Hvit mikrofiberduk 40x40cm 300g.

 

Leather Cleaner Soft er et produkt som raskt og sikkert trenger inn i smuss og hjelper til med å fjerne det.

Produktnøytral PH-verdi gjør det trygt for rengjøringsflatene.

Produktet inneholder fuktighetsgivende og mykningsmidler.

Ikke la produktet tørke på tekstiler og eller plastdeler.

Når produktet brukes på plastdeler, må du straks fjerne produktet med en fuktig klut. * Test alltid produktet først i et skjult område for fargeendringer eller fargeforskjell.

Leader Mousse er ekstremt myk og effektiv krem for pleie av lærdeler.

Bruk av bare naturlige ingredienser betyr at produktet er helt trygt for både brukeren og overflaten som blir behandlet.

Sammensetningen er biologisk nedbrytbar ved 94%.

Bruksanvisning:

- Rengjør overflatene med skinnrensen

- Bruk en mikrofiber applikator eller en klut, bruk en liten mengde krem og spre på overflaten.

- La den tørke

- Tørk deretter elementet med en ren mikrofiberklut.

ADVARSEL

Merking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Fareutsagn:

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

Sikkerhetssetninger: P280 Bruk øyevern / ansiktsbeskyttelse P305 + P351 + P338

VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser hvis dette enkelt kan gjøres. Fortsett å skylle. P337 + P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.