Shiny Garage Pink Gloss Shampoo & Wax 0,5-5L

Shiny Garage Pink Gloss Shampoo & Wax 0,5-5L

Vanlig pris
249 kr
Salgspris
249 kr
Vanlig pris
249 kr
Utsolgt
Enhetspris
per 
Inkl Mva.

PRODUKTBESKRIVELSE

 

Shiny Garage Pink Gloss Shampoo & Wax er en rikt skummende bøtte sjampo, som også inneholder voks, har en hyggelig jordbær duft. Produktet er PH nøytralt.

Voksen i produktet, henter frem fargedybde og gir lakk en glans, lett å skylle av, etterlater ikke flekker.

Produktet er beregnet som bøtte såre til regelmessig rengjøring av voksede biler.

  • Etterlater en voksfinish,
  • 30-40 ml produkt pr 10 liter vann
  • 3-4 korker produkt pr 10 liter vann

Volum 0,5- 5L

ADVARSEL
Klassifisering (forordning (EF) nr. 1272/2008)
Faresetninger: H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
Sikkerhetssetninger: P280 Bruk øyevern / ansiktsbeskyttelse. P305 + P351 + P338
VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser hvis dette enkelt kan gjøres. Fortsett å skylle. P337 + P313
Ved vedvarende øyeirritasjon: Kontakt lege
Farebestemmende komponenter på merkingen: EU-forskrift om såpe og vaskemidler EC / 648/2004. 5-15% ikke-ioniske overflateaktive stoffer <5% amfotere overflateaktive stoffer

For Datablad se linken under.


Norsk-Engelsk